วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513 07:00 น. | อ่าน ครั้ง